In het ontwerp voor onze inzending voor het Amstelkwartier, kavel 10b, passen we in het gehele plan op een zeer verstrekkende manier biobased materialen toe. Een bijzondere houtconstructie vormt de basis voor het gehele bouwblok.

CHRITH architects & lab03 architecten zijn verantwoordelijk voor korrel E. De overige plandelen zijn door Mecanoo en NL architects ontworpen. Binnen het plan vervult ons bouwdeel een pioniersfunctie op het gebied van gestapeld biobased bouwen. De woningen zullen volledig met stro geïsoleerd worden!

In alle plandelen (met circa 130 woningen, een supermarkt en aanvullend winkel- en bedrijfsprogramma) is met zoveel mogelijk bio- en geobased materialen ontworpen, veelal lokaal verbouwd en geoogst. Ook passen we hergebruikte materialen toe:

  • Volledig houten constructie (met uitzondering van de parkeerkelder en de liftschachten).
  • Biobased (inblaas) isolatie voor alle buitenwanden en grote delen van het dak, in samenwerking met Building Balance (ketens van land naar pand) en Nieman ingenieurs (brandveiligheid). Voor deze schaal en context uniek voor Nederland!
  • Gevelafwerking voor een groot gedeelte van inlands hout, in samenwerking met Staatsbosbeheer (Hollands hout)
  • Biobased binnenwanden met waar mogelijk een biobased afwerking.
  • De eerste biobased ingerichte supermarkt van Nederland (Jumbo).

Alle ontwerpelementen dragen zowel bij aan de ruimtelijke kwaliteit als aan de beperking van materiaal- en energieverbruik. Zo maken we gebruik van overstekken die naast zonwering ook reliëf en diepte in de gevels brengen. De verhouding open-dicht (40-60%) van de gevels zorgt daarnaast voor een evenwicht tussen architectonische uitstraling, privacy en duurzaamheid. PV-panelen zijn zowel in de gevels als in het daklandschap geïntegreerd. Het blok omsluit een zeer groene binnentuin en er is veel aandacht besteed aan natuurinclusiviteit.

Door de vele (integraal toegepaste) duurzaamheidsmaatregelen is het gehele plan op jaarbasis energiepositief. De MPG-score van 0.31 is erg laag en zegt veel over onze duurzaamheidsambities. We zijn er ook bijzonder trots op dat de integrale CO2-uitstoot van 2025 tot 2050 negatief is! Ofwel, ons ontwerp maakt de CO2 beleidsopgave voor 2050 van Nederland en Amsterdam kleiner, in plaats van groter!

Opdrachtgever: DubbeLL Buurtontwikkelaars
Locatie: Amsterdam
Status: Architectenselectie
Samenwerking:  CHRITH architects

Team: Mecanoo, NL Architects, MAAK space landschapsarchitecten.
Adviseurs: Merosch (duurzaamheid), Van Rossum (constructies), Nieman (brandveiligheid), Wyne (retailmix), Staatsbosbeheer (Hollands hout), BuildingBalance, (ketens van land naar pand) en Repurpose (materiaalhergebruik), Maike van Stiphout (natuurinclusiviteit), Nelissen (bouwfysica en installaties), Eneco (smart energy) en Pi Booy (teksten)