CAMPUS RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Het Bètaplein is een centraal gelegen plek tussen de bètafaculteiten van de Zernike Campus in Groningen. Volgens ons heeft deze locatie de potentie om uit te groeien tot het centrum van het campusgebied. Er zijn in het gebied een tweetal prominente punten, dit zijn de Faculteit Levenswetenschappen (FLW) en het plein voor de Bernoulliborg. In de toekomst krijgt ook de sneltram een halte aan dit plein. Door deze elementen met elkaar te verbinden ontstaat er een route, die wij het chromosoompad hebben genoemd. Om deze sterke as te markeren wordt er een bank geplaatst waarin het ‘oneindige’ getal pi de lengte van de as accentueert. Op het plein is er een forum aangelegd. De potentie van de hoge grondwaterstand wordt gebruikt om een vijver te creëren aan de voet van het forum. Tegelijkertijd zorgt dit voor een gesloten grondbalans. Boven het water is door middel van een steiger een podium voor diverse doeleinden gemaakt. De route leidt langs de verschillende plekken in het plangebied en hun programma-onderdelen naar de FLW. Hier wordt de as doorgezet naar het natuurgebied net buiten de campus door middel van een brug. Ontwerp in samenwerking met Jasper Spigt, Monique Sperling en Carolien Schippers.

Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Locatie: Groningen
Status: 1e prijs, in aangepaste vorm gerealiseerd