TIJDELIJK VERBLIJF OP DE NEELTJE JANS

We hebben ons land beschermd met een uitgebreid Deltaplan. De kroon op dit plan is de Stormvloedkering. De aanleg van de kering heeft echter ook een keerzijde, want ze heeft vooral in de Oosterschelde de getijdenstroming beïnvloed. Slikken en platen verdwijnen door zandhonger onder het wateroppervlak. Essentiële elementen van het intergetijdengebied gaan daarmee verloren. Deze landschapserosie moest het miljardenplan van de Deltawerken nou juist voorkomen. Om de zandplaat Neeltje Jans te behouden is menselijk ingrijpen noodzakelijk! Door recreatie te koppelen aan het beschermen, behouden en verrijken van natuurgebied kunnen interessante accommodaties gerealiseerd worden die zich voegen naar het nieuwe landschap en waar mensen zich als nergens anders kunnen onttrekken aan het dagelijks leven.

Afstudeerproject Academie van Bouwkunst, Amsterdam

Genomineerd voor de Archiprix 2010