ONS HUIS HEEMSKERK RESPIJTZORG

Ons Huis Heemskerk biedt respijtzorg: logeeropvang, vakantieopvang, dagopvang en naschoolse opvang aan kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Wanneer de kinderen 18 worden zouden de kinderen door willen stromen naar een speciale woning met begeleiding.  lab03 ontwerpt samen met JoustraReid architecten (Maathuis Projecten) een woning voor 8 kinderen – een bijzonder, divers en groot ‘gezin’- midden in een woonwijk. Een woning die zijn bewoners de mogelijkheden biedt een comfortabel en een, zoveel mogelijk, zelfstandig leven te leiden.

De bestaande bebouwing wijkt af van de strokenbouw die zo kenmer­kend is voor de wijk. Het huidige onderkomen bestaat uit een enkele bouwlaag. Er is veel ruimte om het gebouw aanwezig. Deze ruimte om het gebouw wordt momenteel gebruikt als speelplein, speeltuin en parkeren. De nieuwbouw is een duidelijke ‘huiselijke’ toevoeging aan het bestaande volume. Het volume is zo compact mogelijk gehouden zodat de groenstrook, bomen, het plein en de speeltuin behouden kunnen blijven. Door het profiel laag te houden ter plaatse van het voetgangers pad sluit het gebouw goed aan op de bestaande wijk. De nieuwe entree bevindt zich op een logische plek onder het puntdak. De nieuwe zorgwoning heeft overduidelijk de kenmerken van een huis, maar blijft toch bijzonder in de wijk. Nieuw en bestaande bouw zullen worden vormgegeven in dezelfde stijl, de gevels worden gecementeerd en er worden kleuraccenten en zitelementen bij beide entrees gemaakt.

Opdrachtgever: Stichting Ons Huis Heemskerk
Locatie: Heemskerk
Status: definitief ontwerp
Samenwerking: JoustraReid architecten