Project Description

STADSEILAND, NIJMEGEN

Vanwege de dynamiek van de Waal zijn de uiterwaarden niet direct geschikt voor grootschalige, traditionele bebouwing. Incidenteel vindt men nog een boerderij op een terp. Al dan niet in onbruik geraakte steenfabrieken zijn echter talrijk langs de oevers. Kenmerkend zijn de schoorstenen die hoog boven het rivierenlandschap uitsteken. Op het nieuwe stadseiland zal, evenals in de overige uiterwaarden, op een locatiespecifieke manier moeten worden gebouwd: met synergie tussen landschap en architectuur. Twee woontorens met een compacte omvang beperken het ruimtegebruik in de uiterwaarde. Door het woongebouw niet alleen zelfvoorzienend maar ook energieproducerend te maken kan ook de regio profiteren van de duurzame energie uit de uiterwaarden. Een Lentmark voor de omgeving! De algenkwekerij op het extensieve deel van het eiland maakt gebruik van de CO2 uitstoot van de energiecentrale van Elektrabel en het afvalwater van de toekomstige bewoners van De Citadel. Het afvalwater wordt gezuiverd en de CO2 uitstoot wordt omgezet in energie! Op dit Lentgoed wordt biologisch dynamisch geboerd, de opbrengst is bestemd voor de lokale markt. Recreanten kunnen een kijkje nemen op het bedrijf en genieten van een hapje en een drankje in de bijzondere uitspanning onder het algendak. Project in samenwerking met JoustraReid architecten.

Opdrachtgever: Architectuurcentrum Nijmegen
Locatie: Lent – Nijmegen
Status: prijsvraag